IT právo

Společnostem a jednotlivcům podnikajícím v oboru informačních technologií nebo prostřednictvím Internetu můžeme poskytnout veškeré služby, zajistit ochranu autorských či jiných práv a připravit potřebné smlouvy.

Zajistíme, aby Váš elektronický obchod splňoval požadavky právního řádu pro uzavírání smluv elektronickou cestou. Vypracujeme pro Vás všeobecné obchodní podmínky a poskytneme Vám pomoc při řešení sporů se zákazníky.

Nabízíme soudní a mimosoudní řešení sporů. Dále poskytujeme právní služby v oblasti telekomunikačních technologií, zejména zastupování před Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Poskytujeme poradenství v oblasti tzv. e-commerce.