náhrada škody

Pokud Vám někdo způsobil škodu, ať již se jedná o škodu na majetku nebo na zdraví, pomůžeme Vám účinně, rychle a hospodárně uplatňovat Vaše práva. Poskytujeme právní pomoc

  •  při nesprávné lékařské péči (tj. pochybení lékařů či jiných zdravotních pracovníků)
  •  při úrazech při sportu či ve školách
  • při pracovních úrazech či z nemoci z povolání
  •  při dopravní nehodě
  •  trestným činem či přestupkem
  •  při výkonu veřejné moci z nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu

Máte nárok na bolestné, jednorázové odškodnění, náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením, odškodnění za ztížení společenského uplatnění, náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti či po jejím skončení při invaliditě či na náhradu za ztrátu na důchodu, náhradu nemateriální újmy při porušení práva na ochranu osobnosti, náhradu nákladů pohřbu atd.

Nejste si jisti, zda budete úspěšní a jak je toto právní poradenství finančně náročné? Stačí, když nás budete bezplatně kontaktovat a my Vám s rozhodováním pomůžeme. Nevzdávejte se.