Potřebujete kupní smlouvu, nájemní smlouvu, darovací smlouvu apod.?

Problematika realit je jednou ze stěžejních specializací naší kanceláře. Využijte naše bohaté zkušenosti s právní úpravou dispozic a užívání nemovitých věcí (dříve nemovitostí). Naše kancelář poskytuje právní servis v oblasti realit pro fyzické i právnické osoby:

- realitní kanceláře
– převodce a nabyvatele
– stavebníky
– developery
– nájemce a provozovatele

Advokátní kancelář Mgr. Zoltán Duna Vám poskytne profesionální kompletní právní servis od úvodní konzultace, přes projednání obchodu se všemi zúčastněnými, zpracování smluv, ověření podpisů, provedení úschovy kupní ceny, sepsání a podání návrhu do katastru nemovitostí a projednání věci s katastrálním úřadem, a to bez ohledu na hodnotu obchodu.

Pohybujte se bezpečně v oblasti realit za pomoci advokáta s bohatými zkušenostmi.
• převody nemovitých věcí v osobním vlastnictví – koupě, prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví
• společenství vlastníků jednotek
• nájemní smlouvy, ukončení nájmu
• družstevní byty
• zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitých věcí
• smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů
• zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů
• úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu
• věcná břemena, zástavní a předkupní právo;
• vydržení vlastnického práva;
• zastupování v řízení s katastrálními úřady;
• zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů;
• sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitých věcí;
• ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře, matriky či služby czechpoint