prevence v právu

|SERIÁL DENÍKU| – Projekt Deníku NAŠEPRAHA a internetové právní poradny Prevence v Právu – www.prevencepravu.cz, kterou zaštiťuje advokát Mgr. Zoltán Duna

15.1.2015

Autor: Mgr. Zoltán Duna

 

foto.sousedi

 

Příběh – sousedský spor

Koupil jsem si dlouho vysněný byt se zahrádkou. Bohužel soused není slušný a život mi stěžuje. Začalo to každodenním pouštěním hlasité hudby. Když nehrála hudba, štěkal jeho divoký pes. Aby to nebylo všechno, soused na zahradě pěstuje nějaké rozpínající stromy, jejichž větve zasahují až ke mně a ničí to mé záhony. Nejraději bych mu větve usekl. Prosím poraďte mi.

 

Názor advokáta

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) naštěstí upravuje vztahy mezi sousedy podrobněji než předešlý zákon a pokud nemůžete dospět k dohodě se sousedem, musíte se bránit.

Není pravdou, že Vás může soused neúměrně obtěžovat v době od 6h do 22h. I v těchto hodinách se může jednat o tzv. sousedské imise a zasahování do práv druhého. Doporučuji se obrátit na obecní úřad. Pokud Vám ve věci nikterak nepomohou, obraťte se na soud.

V případě přesahujících větví doporučuji písemně vyzvat souseda, aby větve ve vhodnou roční dobu ořízl. Pokud tak neučiní, můžete šetrným způsobem tak učinit vy.

 

Nový občanský zákoník – nové pojmy v sousedském právu

ROZHRADY

Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. Společnou zeď může každý užívat na své straně, nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí nebo co sousedovi překáží v užívání jeho části.

NEZBYTNÁ CESTA

Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Nezbytnou cestu může soud povolit za náhrada a v nezbytném rozsahu bez větších omezení.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

PŘEDCHOZÍ DÍLY:

 

|SERIÁL DENÍKU| – Projekt Deníku NAŠEPRAHA a internetové právní poradny Prevence v Právu – www.prevencepravu.cz, kterou zaštiťuje advokát Mgr. Zoltán Duna

11.12.2014

Autor: Mgr. Zoltán Duna

 

tago_web

 

Příběh – reklamace kulečníkového tága

Vášnivý sportovec kulečníkového sportu si zakoupil v obchodě své nové tágo. Z důvodu zranění ramene však nemohl 2 měsíce vůbec hrát kulečník. Po vyléčení se rozhodl zkusit štěstí s novým tágem na turnaji. Po prvním zápase zjistil, že tágo má skrytou vadu, kterou lze zjistit až při hraní tvrdších šťouchů. Naštěstí s sebou měl i své staré tágo a mohl turnaj dohrát se ctí. Rozhořčen se však rozhodl tágo reklamovat. Jak by měl podle Vás zareagovat prodejce?

Názor advokáta

V případě, že prodejce neprokáže, že tágo nemělo vadu v době převzetí (což z pozice prodejce bude velmi složité) bude mít kulečníkář právo dodání nového tága bez vad nebo může od smlouvy odstoupit (jedná se tedy o podstatné porušení smlouvy). Odstoupení od smlouvy znamená, že jsou obě strany povinny si vrátit plnění, tj. tágo a peníze.

Nový občanský zákoník totiž stanovuje vyvratitelnou právní domněnku, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, a podnikatel bude ten, kdo musí prokázat, že vada neexistovala v okamžiku převzetí.

Záleží na intenzitě vady a podle toho občanský zákoník rozlišuje vady, které způsobují podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné porušení smlouvy je takové, že kdyby o něm zákazník věděl předem, smlouvu by neuzavřel. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.

Několik základních pravidel

 • Reklamaci můžete uplatnit zpravidla ve kterékoli provozovně podnikatele, ve které je to možné s ohledem na druh prodávaného zboží.
 • V případě uplatnění reklamace je podnikatel v písemné formě povinen potvrdit, kdy kupující právo uplatnil. Poté i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 • Prodejce je povinen vyřídit reklamaci (nepřítomnost zaměstnance vyřizujícího reklamace je irelevantní).
 • Svá práva uplatňujte bez zbytečného odkladu (tj. v nejbližších dnech).
 • Pokud nemáte záruční list, můžete zakoupení zboží prokázat například výpisem z bankovního účtu (ale záruční list je silnějším důkazním prostředkem).
 • Dobrý podnikatel vám záruku vždy poskytne a sdělí Vám rozsah záruky.
 • Koupě zboží se vztahuje i na tržnice a stánky.
 • Po výměně reklamovaného zboží za nové bezvadné již neběží nová dvouletá záruka.
 • Soud může rozhodnout – neváhejte a braňte se.

Nový občanský zákoník = práva z vad

Pojem „zákonná záruka“ již v novém občanském zákoníku není, jelikož je nahrazen pojmem „práva z vad“. Kupující je chráněn před vyskytnutím vad 24 měsíců. Ustanovení § 2165 občanského zákoníku stanovuje: „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.“

Jedná se tedy o vady, které existovaly v okamžiku převzetí věci i vady, které se vyskytnou později (například pozdější montáž věci).

Práva z vad – dříve zákonná záruka:

Ustanovení o prodeji zboží v obchodě se použije tehdy, pokud je prodávajícím podnikatel a kupujícím spotřebitel (může být i podnikatelem, který neuzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Jedná se o vadné plnění, pokud zboží zejména:

 • nemá ujednané vlastnosti
 • nesplňuje požadovaný účel
 • nemá odpovídající jakost, množství, míru nebo hmotnost, a také není v souladu s právními předpisy

Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, může si kupující vybrat z:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • odstranění vady opravou věci
 • přiměřené slevy z kupní ceny nebo
 • odstoupením od smlouvy

Pokud dojde k nepodstatnému porušení smlouvy, může si kupující vybrat z:

 • odstranění vady nebo
 • přiměřené slevy z kupní ceny

 

PŘÍPAD SKONČIL nakonec pro kulečníkáře velmi dobře, ale to jen díky loajálnímu prodejci. Tágo mu vyměnil ihned po reklamaci za jiné.