vymáhání pohledávek

Naší snahou v takových případech je dosáhnout zajištění pohledávky buď soudní nebo mimosoudní cestou. Za podstatné považujeme poznat záměry dlužníka a na základě zjištěných poznatků zvolit nejvhodnější způsob řešení směřující k vymožení pohledávky. Bez dostatečných zkušeností to nelze. Úspěch v takových případech závisí mnohdy na kombinaci použitých prostředků.

  • dluhy z nezaplacené směnky či šeku
  • dluhy zajištěné uznáním závazku (dluhu)
  • dluhy z nezaplacených uzavřených smluv (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva apod.)
  • dluhy z nevrácené půjčky (úvěru)