ZÁRUKA a REKLAMACE podle nového občanského zákoníku

|SERIÁL DENÍKU| – Projekt Deníku a internetové právní poradny Prevence v Právu – www.prevencepravu.cz, kterou zaštiťuje advokát Mgr. Zoltán Duna

 

11.12.2014

Autor: Mgr. Zoltán Duna

 

Příběh

Vášnivý sportovec kulečníkového sportu si zakoupil v obchodě své nové tágo. Z důvodu zranění ramene však nemohl 2 měsíce vůbec hrát kulečník. Po vyléčení se rozhodl zkusit štěstí s novým tágem na turnaji. Po prvním zápase zjistil, že tágo má skrytou vadu, kterou lze zjistit až při hraní tvrdších šťouchů. Naštěstí s sebou měl i své staré tágo a mohl turnaj dohrát se ctí. Rozhořčen se však rozhodl tágo reklamovat. Jak by měl podle Vás zareagovat prodejce?

Názor advokáta

V případě, že prodejce neprokáže, že tágo nemělo vadu v době převzetí (což z pozice prodejce bude velmi složité) bude mít kulečníkář právo dodání nového tága bez vad nebo může od smlouvy odstoupit (jedná se tedy o podstatné porušení smlouvy). Odstoupení od smlouvy znamená, že jsou obě strany povinny si vrátit plnění, tj. tágo a peníze.

Nový občanský zákoník totiž stanovuje vyvratitelnou právní domněnku, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, a podnikatel bude ten, kdo musí prokázat, že vada neexistovala v okamžiku převzetí.

Záleží na intenzitě vady a podle toho občanský zákoník rozlišuje vady, které způsobují podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné porušení smlouvy je takové, že kdyby o něm zákazník věděl předem, smlouvu by neuzavřel. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.

Několik základních pravidel

 • Reklamaci můžete uplatnit zpravidla ve kterékoli provozovně podnikatele, ve které je to možné s ohledem na druh prodávaného zboží.
 • V případě uplatnění reklamace je podnikatel v písemné formě povinen potvrdit, kdy kupující právo uplatnil. Poté i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 • Prodejce je povinen vyřídit reklamaci (nepřítomnost zaměstnance vyřizujícího reklamace je irelevantní).
 • Svá práva uplatňujte bez zbytečného odkladu (tj. v nejbližších dnech).
 • Pokud nemáte záruční list, můžete zakoupení zboží prokázat například výpisem z bankovního účtu (ale záruční list je silnějším důkazním prostředkem).
 • Dobrý podnikatel vám záruku vždy poskytne a sdělí Vám rozsah záruky.
 • Koupě zboží se vztahuje i na tržnice a stánky.
 • Po výměně reklamovaného zboží za nové bezvadné již neběží nová dvouletá záruka.
 • Soud může rozhodnout – neváhejte a braňte se.

Nový občanský zákoník = práva z vad

Pojem „zákonná záruka“ již v novém občanském zákoníku není, jelikož je nahrazen pojmem „práva z vad“. Kupující je chráněn před vyskytnutím vad 24 měsíců. Ustanovení § 2165 občanského zákoníku stanovuje: „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.“

Jedná se tedy o vady, které existovaly v okamžiku převzetí věci i vady, které se vyskytnou později (například pozdější montáž věci).

Práva z vad – dříve zákonná záruka:

Ustanovení o prodeji zboží v obchodě se použije tehdy, pokud je prodávajícím podnikatel a kupujícím spotřebitel (může být i podnikatelem, který neuzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Jedná se o vadné plnění, pokud zboží zejména:

 • nemá ujednané vlastnosti
 • nesplňuje požadovaný účel
 • nemá odpovídající jakost, množství, míru nebo hmotnost, a také není v souladu s právními předpisy

Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, může si kupující vybrat z:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • odstranění vady opravou věci
 • přiměřené slevy z kupní ceny nebo
 • odstoupením od smlouvy

Pokud dojde k nepodstatnému porušení smlouvy, může si kupující vybrat z:

 • odstranění vady nebo
 • přiměřené slevy z kupní ceny