PRO PACIENTY

Stal se Vám úraz?  Operace nebyla provedena podle Vašich představ?

Díky znalostem z oboru zdravotnictví a přímé komunikaci s několika soudními znalci Vám můžeme poskytnout cenné rady hned v počátku Vašeho rozhodování. Doporučíme Vám, zda se máte soudit či nikoliv. Ve výjimečných případech je dokonce naše motto:

„Když vy nic, tak my nic“

Sepsání dopisu nebo žaloby Vás nic stát nemusí. Cenově dostupná je veškerá právní pomoc, nemusíte mít strach.

Dlouhodobě se zaměřujeme na oblast zdravotnictví a zdravotnického práva. Mgr. Zoltán Duna vystudoval střední zdravotnickou školu (obor zdravotní laborant), přednáší zdravotnické právo a taktéž pracoval na Ministerstvu zdravotnictví na pozici právníka.

 

PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Dokážeme minimalizovat rizika a úspěšně bránit před negativními důsledky případných nežádoucích výsledků lékařských zákroků. Zásluhou vysoké časové efektivity plynoucí z mnohaleté praxe a hluboké znalosti zdravotnického práva Vám můžeme nabídnout nejen rychlou právní pomoc, ale i právní pomoc za příznivé ceny.

Balíčky právních služeb:

START UP – pro zahájení činnosti (obsahuje základní právní pomoc, vč. vzorových dokumentů).

ŠABLONY – vzory dokumentů potřebné k poskytování zdravotních služeb (obsahuje vzory informovaných souhlasů, souhlasů zákonných zástupců, negativních reversů, řešení praktických příkladů apod.)

PPP – první právní pomoc (obsahuje telefonické konzultace nebo osobní právní asistence při naléhavých případech)

MONITORING – sledování zdravotnické legislativy (obsahuje měsíční informování o nové legislativě ve zdravotnictví a jednou ročně přednáška na toto téma)

NEWSLETTER – měsíčník zdravotnického práva (obsahuje aktuální soudní rozhodování a praktické rady)