fotka_web

Preventivně se člověk chová ke svému zdraví i ke svým financím, ale často zapomíná na právo. Nyní už znáte právníka – začněte s prevencí v právu“

Zdravotnické právo, úrazy, náhrada škody

Zdravotnické právo, úrazy, náhrada škody

Právo nemovitých věcí, společenství vlastníků jednotek

Právo nemovitých věcí, společenství vlastníků jednotek

Rodinné právo, rozvody, výživné, péče o děti

Rodinné právo, rozvody, výživné, péče o děti

Smlouvy

Smlouvy

Právo obchodních korporací, zakládání a změny

Právo obchodních korporací, zakládání a změny

Vymáhání pohledávek, dopisy protistranám

Vymáhání pohledávek, dopisy protistranám

IT právo, nastavení podmínek a smluv

IT právo, nastavení podmínek a smluv

Veřejné zakázky, výběrová řízení

Veřejné zakázky, výběrová řízení

Trestní právo

Trestní právo