veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme komplexní právní služby zahrnující zejména

  • kompletní administrace zadávacích řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách
  • kompletní administrace výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu
  • zpracování analýz, rozborů a stanovisek k problematice veřejných zakázek, včetně analýz nutnosti zadávání v režimu zákona o veřejných zakázkách či vhodného způsobu jejich zadávání a dalších postupů při jejich zadávání a vypracování návrhů možných řešení
  • zpracování vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek
  • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudy ve správním soudnictví
  • konzultační a poradenské služby v oblasti zadávání veřejných zakázek